El ska inte vara svårt.
El ska vara lätt

Ladda bilen.
Lätt

Elbilar blir ett mer och mer vanligt färdmedel och ersätter eller kompletterar den traditionella bränslemotorn. Utmaningen med elbil är att det krävs lite mer planering för att nyttjandet skall bli så smidigt och effektivt som möjligt. Tillgång till egen laddbox är verkligen ett sätt att göra ägandet av elbilen bekymmersfritt och säkert

Egen solenergi.
Lätt

Att omvanlda solens ljus till elektrisitet är något som intresserar fler och fler, både för privat bruk men även för kommersiella fastigheter. Att producera lika mycket el som du förbrukar och på så sätt säkra en optimerad ekonomisk drift under lång tid samt vara med i den avgörande omställning som krävs för att vi skall kunna leva hållbart och klimartsmart.

Elbesiktning.
Lätt

Vi utför en elsäkerhetsbesiktning av din elanläggning, som innehavare av en elanläggning är du ansvarig för att den är elsäker. Testet är en grundlig besiktning där vi testar el-centralen, jordfelsbrytare och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Den tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess elsäkerhet.

Smarta hem.
Lätt

Alla vill vi på ett smart och hållbart sätt styra, övervaka och optimera de funktioner i hemmet som nödvändiga för trivsamheten men även för att hålla koll på att vi inte använder och förbrukar mer än nödvändigt. Att styra belysning med smarta system som känner av om vi är hemma eller bortresta men även energioptimeringssystem som hjälper dig hålla koll på de timbaserade priserna för el och på så sätt även anpassa produktionen till när elpriserna är som lägst. Vi hjälper dig med rätt styrning till värmesystemet, elbilen samt andra delar av hemmet som det kan finnas en finess med att styra på ett smart sätt.

Värmepumpar.
Lätt

Då vi är en del av JS gruppen är besitter vi över 30 års erfarenhet av värmesystem och vår specialitet är värmepumpar. Vi arbetar idag med tillverkare som Nibe, IVT, Bosch, CTC, Panasonic och Mitsubishi. Vi agerar obundet på marknaden och tar fram den bästa lösningen för just kundens behov. Vi arbetar även med det smarta hemmet och ser till så att alla våra värmepumpar blir uppkopplade och erbjuder övervakning med proaktiva åtgärder.

Datanätverk.
Lätt

Vi arbetar idag med en hel del styr och nätverksutrustning. Det kan röra sig om kamerautrustning eller större datanätverk. Vi hjälper våra kunder skräddarsy den lösningen som passar utifrån behovet.

Elinstallationer.
Lätt

Vi installerar ellösninger för både befintliga fastigheter men även när det byggs nya. Vi kan hjälpa till med alla typer av elektriska installationer. Det kan handla om en enkel belysning till stora mer avancerande larmsystem. Vi hjälper gärna till och tar fram förslag på lösningar som passar just dig och dina elprojekt, stora som små.

Byta elcentral.
Lätt

Att byta ut den gamla elcentralen kan vara en smart investering och då främst med tanke på elsäkerheten. En annan aspekt kan vara bekvämligheten. Vi har gjort det enkelt att snabbt få ett överslag på vad det kan tänkas kosta att få elcentralen ersatt med en ny. Se här under priser.

Energibesparing.
Lätt

Kunder kommer till oss för de vill bli mer energieffektiva inom en rad olika områden. Det vi brukar göra är en energianalys av fastigheten eller arbetsplatsen. Vi gör en noggrann genomlysning av nuvarande elektrisk utrustning, går igenom hur den utnyttjas i dagsläget, hur mycket energi som faktiskt går åt och jämför med de behov som måste fyllas. 

Varför anlita JS Elservice?

Vi utför alla typer av elinstallationer så som nybyggnation, renovering och tillbyggnad i hela Skåne och Västra Götaland. Vi utför även nätverksinstallationer inom både koppar och fibernät. El ska vara lätt.

Exempel på vad vi erbjuder:

 • Elinstallationer
 • Elsäkerhetsbesiktning av villor och lägenheter
 • Ombyggnader, Renoveringar och Nyproduktion
 • Service & Underhåll
 • Byte av elcentral
 • Belysning och ljussättning
 • Laddlösningar till Elbilar/Hybridbilar
 • Energibesparing
 • El, Tele & Data-nätverk
 • Smarta Hem-lösningar
 • Felsökningar och Reparationer

Klimatsmart el för ett fossilfritt samhälle är lätt

Framtidens smarta och hållbara vardag byggs kring elektricitet.
Vi tror på att det skall vara lätt att vara en del av elomställningen.