Elbesiktning i Skåne

Vi gör elbesiktningar i Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd.

Våra elektriker i Skåne utför elbesiktning i Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd. Specialiserade på att göra elbesiktning lätt för dig. Här kan du läsa mer om de tjänsterna vi tillhandahåller eller kontakta oss så hjälper vi dig med det du söker kring elbesiktning.

En elbesiktning är faktiskt ganska lätt

Framtidens smarta och hållbara vardag byggs kring elektricitet. Vi tror på att det skall vara lätt att vara en del av elomställningen.

Vill du beställa en elbesiktning?

Vi utför en elsäkerhetsbesiktning av din elanläggning, som innehavare av en elanläggning är du ansvarig för att den är elsäker.

Testet är en grundlig besiktning där vi testar el-centralen, jordfelsbrytare och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Den tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess elsäkerhet.

Vid samma tillfälle kan du även få en enklare genomgång på anläggningens komfort, ekonomi och tekniska standard om så önskas.

I din hand får du ett utförligt protokoll som är värdefullt, inte minst om bostaden ska säljas. Du ser om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till, antingen för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter eller för att öka komforten.

Visar testet att din elanläggning inte är säker eller att den kan bli bättre, kan vi lämna kostnadsförslag på åtgärder.

Säkrare att bo, tryggare att sälja och köpa

Var rädd om dina nära och kära, dolda elfel kan vara livsfarliga och riskera att bränder uppstår.

Hur elsäkert är ditt hem?
Är du säker på att din familj, släkt och vänner inte riskerar att få ström igenom kroppen på grund av fel i elanläggningen, felaktigt gjorda installationer, avsaknad av jordade uttag och jordfelsbrytare?

Kan du lita på att din bostad inte börjar brinna genom att elsystemet belastats mer än vad det i början var byggt för? Är det installerat infravärme på uteplatsen, extra uttag för motorvärmare, bubbelbadkar, utomhuspool, bastu, m.m?

Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-föredatum? En elanläggning åldras precis som allt annat i ett hus. Ju äldre en anläggning blir, desto större risk att något händer som kan leda till allvarliga skador på människor och egendom.

Tänk också på att även nya elinstallationer som är felaktigt utförda kan vara förödande för liv och egendom. Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se fel och brister med blotta ögat.

Vad är elsäkerhet?

  • Elsäkerhet handlar om att se till att kablar är rätt dimensionerade och förlagda, vägguttag, strömbrytare och andra elapparater är rätt inkopplade samt att den elektriska installationen i stort inte är behäftad med några fel.

  • God elsäkerhet innebär att man kan känna sig tillräckligt säker från att slippa elstötar och bränder. Elsäkerhet innebär också att man vet hur man skall gå till väga när en elektrisk installation eller apparat har gått sönder.


Vem har ansvaret för elsäkerheten?

  • Som innehavare är man ansvarig för elanläggningen, även om man själv saknar nödvändig kunskap om elektriska anläggningar.
  • Innehavaren är enligt ellagstiftningen skyldig att se till att elanläggningen är så utförd och hålls i sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för människor, husdjur och egendom. För att klara sin uppgift skall innehavaren utöva tillsyn av elanläggningen både fortlöpande och periodiskt.
  • Med ”innehavare” menas en person som genom tillexempel arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp disponerar över en elanläggning.

Vad kostar det?

Elbesiktning av en normalvilla / lägenhet max 180 kvm och en el-central: 4 900 kr

Tillkommande el-centraler: 850 kr/st

Tillkommande ekonomibyggnader max 40 kvm: 900 kr/st

Ovanstående priser är inklusive moms och resekostnader inom 2 mils radie från Kävlinge eller Svalöv.

Övriga anläggningar, större villor / lägenheter samt längre resor offereras separat.