Solceller i Skåne

Vi installerar solceller i Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd.

Våra elektriker i Skåne utför installationer av solceller i Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd. Specialiserade på att göra solceller lätt för dig. Här kan du läsa mer om de lösningarna vi tillhandahåller eller kontakta oss så hjälper vi dig med det du söker kring solceller.

Spela videoklipp

Att producera sin egen el är faktiskt ganska lätt

Framtidens smarta och hållbara vardag byggs kring elektricitet. Vi tror på att det skall vara lätt att installera solceller på taket.

Vill du investera i solceller på din fastighet?

Att omvandla solens ljus till elektrisitet är något som intresserar fler och fler, både för privat bruk men även för kommersiella fastigheter. Att med producera lika mycket el som du förbrukar och på så sätt säkra en optimerad ekonomisk drift under lång tid. 

Solceller har verkligen fått fotfäste i Sverige och det erbjuds många olika fabrikat och lösningar. JS Elservice är inte bunden till ett specifikt fabrikat utan tar fram den lösning som passar bäst utifrån förutsättningarna på plats.

Ta kontakt med oss idag så berättar vi mer om hur du på enklast möjliga sätt utvärderar alternativet med solceller. 

Så här går det till:

 1. Personligt möte på plats  (JS Elservice)
 2. Design av anläggning (JS Elservice)
 3. Offertförslag och presentation av anläggning (JS Elservice)
 4. Beställning av anläggningen (JS Elservice)
 5. Föranmälan till nätägare (JS Elservice)
 6. Eventuell bygglovsansökan (Kund och JS Elservice)
 7. Beställning av material, boka in tid med kund (JS Elservice)
 8. Installation av solcellsansläggning (JS Elservice)
 9. Eldragning och inkoppling i befintlig centra (JS Elservice)
 10. Anslutning av växelriktare till internet, funktionstest(JS Elservice)
 11. Färdiganmälan till nätägare (JS Elservice)
 12. Fakturering av arbetet (JS Elservice)
 13. Välj elbolag för försäljning av överskottsel (Kund)
 14. Överlämning av manualer och garantibevis(JS Elservice)
 15. Byte av elmätare (Elnätsägaren)
 16. Anmälan elcertifikat (Kund eller JS Elservice)
 17. Uppföljning efter installation via telefon (JS Elservice)