Solceller

Att omvanlda solens ljus till elektrisitet är något som intresserar fler och fler, både för privat bruk men även för kommersiella fastigheter. Att med producera lika mycket el som du förbrukar och på så sätt säkra en optimerad ekonomisk drift under lång tid. 

Solceller

Solceller har verkligen fått fotfäste i Sverige och det erbjuds många olika fabrikat och lösningar. JS Elservice är inte bunden till ett specifikt fabrikat utan tar fram den lösning som passar bäst utifrån förutsättningarna på plats.

Här följer en steg-för-steg hur du som kund kan investera i solceller på ett tryggt och ekonomiskt sätt;

  1. Kostnadsfri förstudie där vi går igenom förutsättningarna på plats för villan eller fastigheten
  2. Framtagande av besparingskalkyl samt investeringskalkyl
  3. Genomgång av finansieringsalternativ
  4. Projektgenomgång och planering
  5. Installation och genomgång
Ta kontakt med oss idag så berättar vi mer om hur du på enklast möjliga sätt utvärderar alternativet med solceller.